Cards

Linuxda netstat qurulması və istifadəsi

Netstatnetwork və statistika sözlərindən quraşdırılmış sözdür, sistem inzibatçıları tərəfindən şəbəkənin statistik analizində istifadə edilən alətdir. Host sistem, marşrutlaşdırma cədvəli və maskalanmış əlaqələr üzərindəki müvafiq adreslər və açıq portların bütün statistikalarını bizə təqdim edir.

Bu məqalədə biz, netstat alətinin müxtəlif Linux distributivlərində necə quraşdırılması barəsində danışacağıq.

 

Netstat necə quraşdırılır?

Net-tools olaraq adlanan netstat paketi, bir çox modern sistemlərdə öncədən yüklü olaraq gəlir və əlavə olaraq quraşdırmağınıza ehtiyac yoxdur. İndi isə, keçək quraşdırma mərhələsinə.


# yum install net-tools   [On CentOS/RHEL]
# apt install net-tools   [On Debian/Ubuntu]
# zypper install net-tools [On OpenSuse]
# pacman -S netstat-nat   [On Arch Linux]
 

Quraşdırma bitdikdən sonra aşağıdaki əmrlə netstatın versiyasına baxış keçirə bilərik.

┌─[alliswell@parrot]─[~]
└──╼ $netstat --version
net-tools 2.10-alpha
Fred Baumgarten, Alan Cox, Bernd Eckenfels, Phil Blundell, Tuan Hoang, Brian Micek and others
+NEW_ADDRT +RTF_IRTT +RTF_REJECT +FW_MASQUERADE +I18N +SELINUX
AF: (inet) +UNIX +INET +INET6 +IPX +AX25 +NETROM +X25 +ATALK +ECONET +ROSE -BLUETOOTH
HW: +ETHER +ARC +SLIP +PPP +TUNNEL -TR +AX25 +NETROM +X25 +FR +ROSE +ASH +SIT +FDDI +HIPPI +HDLC/LAPB +EUI64

 

Linuxda netstat əmri necə istifadə edilir?

Netstat əmrinə çağırış verərək istənilən Linux distributivində şəbəkənizin müxtəlif statistikalarını əldə edə bilərsiniz.

1. Şəbəkənin Marşrutlandırma Cədvəlinə (routing table) baxış.

Marşrutlandırma cədvəli üçün -r funksiyasından istifadə edirik və aşağıdaki çıxarışı görəcəyik.

┌─[alliswell@parrot]─[~]
└──╼ $netstat -nr
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags  MSS Window irtt Iface
0.0.0.0     192.168.1.1   0.0.0.0     UG    0 0     0 eth0
192.168.1.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U     0 0     0 eth0

 

-n funksiyası isə netstat-ı simvolik şəbəkə adlarından istifadə edərək bizə nöqtələrlə ayrılmış adresləri verməsini məcbur edir. Bu seçim, şəbəkə üzərindən adres axtarışlarından yayınmaq üçün əlverişlidir.

 

2. Şəbəkə İnterfeys Statistikalarına baxış

-i seçimini, konfiqurasiya edilmiş şəbəkə interfeysinin statistikasına baxış keçirmək üçün istifadə edə bilərsiniz. –a seçimi isə, nüvədəki cari bütün interfeyslərin çıxarışını verir.

┌─[alliswell@parrot]─[~]
└──╼ $netstat -ai
Kernel Interface table
Iface   MTU  RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR  TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
eth0   1500  92550   0   0 0     76322   2   0   0 BMRU
lo    65536   2248   0   0 0     2248   0   0   0 LRU

 

3. Şəbəkə əlaqələrinə baxış

-t, -n -a seçimləri ilə, netstat bizə aktiv və passiv yuvaları (socket) verir. Bu funksiyalar RAW, UDP, TCPUNİX əlaqə yuvalarını göstərir. –a seçimini əlavə edərək, əlaqəyə hazır yuvalara baxa bilərik.

┌─[alliswell@parrot]─[~]
└──╼ $netstat -ant
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State   
tcp    0   0 127.0.0.1:5432     0.0.0.0:*        LISTEN   
tcp    0   0 127.0.0.1:5433     0.0.0.0:*        LISTEN   
tcp    0   0 127.0.0.1:5985     0.0.0.0:*        LISTEN   
tcp    0   0 127.0.0.1:9000     0.0.0.0:*        LISTEN   
tcp    0   0 192.168.1.104:43974   31.13.72.8:443     ESTABLISHED
tcp    0   0 192.168.1.104:43358   *.*.211.131:80     ESTABLISHED
tcp    0   0 192.168.1.104:43366   *.*.211.131:80     ESTABLISHED
tcp    0   0 192.168.1.104:46646   *.*.21.161:443     ESTABLISHED
tcp    0   0 192.168.1.104:55698   *.*.207.234:443     TIME_WAIT 
tcp    0   0 192.168.1.104:33564   *.*.216.146:443     ESTABLISHED
tcp    0   0 192.168.1.104:41196   *.*.207.202:443     ESTABLISHED
tcp6    0   0 ::1:5432        :::*          LISTEN   
tcp6    0   0 ::1:5433        :::*          LISTEN   
tcp6    0   0 ::1:32824        ::1:5432        ESTABLISHED
tcp6    0   0 ::1:5432        ::1:32824        ESTABLISHED

 

4. Şəbəkə xidmətlərinə baxış

Xidmətləri, cari vəziyyətləri və müvafiq portları siyahılamaq üçün aşağıdaki əmri icra edin:

┌─[alliswell@parrot]─[~]
└──╼ $sudo netstat -pnltu
[sudo] password for alliswell: 
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name  
tcp    0   0 127.0.0.1:5432     0.0.0.0:*        LISTEN   978/postgres    
tcp    0   0 127.0.0.1:5433     0.0.0.0:*        LISTEN   979/postgres    
tcp    0   0 127.0.0.1:5985     0.0.0.0:*        LISTEN   1160/python2    
tcp    0   0 127.0.0.1:9000     0.0.0.0:*        LISTEN   1160/python2    
tcp6    0   0 ::1:5432        :::*          LISTEN   978/postgres    
tcp6    0   0 ::1:5433        :::*          LISTEN   979/postgres    
udp    0   0 192.168.1.104:68    0.0.0.0:*              494/NetworkManager 
udp    0   0 0.0.0.0:4500      0.0.0.0:*              637/charon     
udp    0   0 0.0.0.0:500       0.0.0.0:*              637/charon     
udp6    0   0 :::4500         :::*                637/charon     
udp6    0   0 :::500         :::*                637/charon   

 

13.12.2019 21:13
alliswell

blog comments powered by Disqus