Cards

Redhat (RHEL) və CentOS-da quraşdırılmış təhlükəsizlik yeniləmələrinin yoxlanılmasının 2 üsulu

Bu məqalədə sizə təhlükəsizlik yeniləmələrinin quraşdırılmasının yoxlanılması haqqında danışacağıq. Bu yoxlamalardan ikisini göstərəcəyik, istədiyinizi seçib istifadə edə bilərsiniz.

Eyni zamanda, quraşdırılmış təhlükəsizlik paketlərinin miqdarı barəsində hesabat verən kiçik bir shell skripti də göstərəcəyik.

Aşağıdaki əmri icra edərək sisteminizdəki quraşdırılmış təhlükəsizlik yeniləmələrinə baxa bilərsiniz.

# yum updateinfo list security installed

Loaded plugins: changelog, package_upload, product-id, search-disabled-repos,
       : subscription-manager, verify, versionlock
RHSA-2015:2315 Moderate/Sec. ModemManager-glib-1.1.0-8.git20130913.el7.x86_64
RHSA-2015:2315 Moderate/Sec. NetworkManager-1:1.0.6-27.el7.x86_64
RHSA-2016:2581 Low/Sec.    NetworkManager-1:1.4.0-12.el7.x86_64
RHSA-2017:2299 Moderate/Sec. NetworkManager-1:1.8.0-9.el7.x86_64
RHSA-2015:2315 Moderate/Sec. NetworkManager-adsl-1:1.0.6-27.el7.x86_64
RHSA-2016:2581 Low/Sec.    NetworkManager-adsl-1:1.4.0-12.el7.x86_64
RHSA-2017:2299 Moderate/Sec. NetworkManager-adsl-1:1.8.0-9.el7.x86_64
RHSA-2015:2315 Moderate/Sec. NetworkManager-bluetooth-1:1.0.6-27.el7.x86_64

Təhlükəsizlik paketlərinin miqdarına baxmaq üçün aşağıdaki əmri icra edin.

# yum updateinfo list security installed | wc -l
1046

Quraşdırılmış bütün təhlükəsizlik paketlərinin siyahısına baxmaq üçün isə

# yum updateinfo list security all | grep -w "i"

i RHSA-2015:2315 Moderate/Sec. ModemManager-glib-1.1.0-8.git20130913.el7.x86_64
i RHSA-2015:2315 Moderate/Sec. NetworkManager-1:1.0.6-27.el7.x86_64
i RHSA-2016:2581 Low/Sec.    NetworkManager-1:1.4.0-12.el7.x86_64
i RHSA-2017:2299 Moderate/Sec. NetworkManager-1:1.8.0-9.el7.x86_64
i RHSA-2015:2315 Moderate/Sec. NetworkManager-adsl-1:1.0.6-27.el7.x86_64
i RHSA-2016:2581 Low/Sec.    NetworkManager-adsl-1:1.4.0-12.el7.x86_64
i RHSA-2017:2299 Moderate/Sec. NetworkManager-adsl-1:1.8.0-9.el7.x86_64
i RHSA-2015:2315 Moderate/Sec. NetworkManager-bluetooth-1:1.0.6-27.el7.x86_64
i RHSA-2016:2581 Low/Sec.    NetworkManager-bluetooth-1:1.4.0-12.el7.x86_64
i RHSA-2017:2299 Moderate/Sec. NetworkManager-bluetooth-1:1.8.0-9.el7.x86_64
i RHSA-2015:2315 Moderate/Sec. NetworkManager-config-server-1:1.0.6-27.el7.x86_64
i RHSA-2016:2581 Low/Sec.    NetworkManager-config-server-1:1.4.0-12.el7.x86_64
i RHSA-2017:2299 Moderate/Sec. NetworkManager-config-server-1:1.8.0-9.el7.noarch

 

Növbəti əmri isə, icra edərək quraşdırılmış paketlərin miqdarına baxa bilərik.

# yum updateinfo list security all | grep -w "i" | wc -l
1043

 

Digər bir komanda ilə də, boşluqları aradan qaldırılmış paketləri də siyahılayıb baxa bilərsiniz.

Bu nümunədə isə, biz, boşluqları aradan qaldırılmış “openssh” paketinə nəzər yetirəcəyik.

# rpm -q --changelog openssh | grep -i CVE

- Fix for CVE-2017-15906 (#1517226)
- CVE-2015-8325: privilege escalation via user's PAM environment and UseLogin=yes (#1329191)
- CVE-2016-1908: possible fallback from untrusted to trusted X11 forwarding (#1298741)
- CVE-2016-3115: missing sanitisation of input for X11 forwarding (#1317819)
- prevents CVE-2016-0777 and CVE-2016-0778
- Security fixes released with openssh-6.9 (CVE-2015-5352) (#1247864)
- only query each keyboard-interactive device once (CVE-2015-5600) (#1245971)
- add new option GSSAPIEnablek5users and disable using ~/.k5users by default CVE-2014-9278
- prevent a server from skipping SSHFP lookup - CVE-2014-2653 (#1081338)
- change default value of MaxStartups - CVE-2010-5107 (#908707)
- CVE-2010-4755
- merged cve-2007_3102 to audit patch
- fixed audit log injection problem (CVE-2007-3102)
- CVE-2006-5794 - properly detect failed key verify in monitor (#214641)
- CVE-2006-4924 - prevent DoS on deattack detector (#207957)
- CVE-2006-5051 - don't call cleanups from signal handler (#208459)
- use fork+exec instead of system in scp - CVE-2006-0225 (#168167)

 

Oxşar şəkildə, verilən təhlükəsizlik boşluğunun həll edilib edilmədiyinin, paketin içində olub-olmadığını yoxlaya bilərsiniz.

# rpm -q --changelog openssh | grep -i CVE-2016-3115

- CVE-2016-3115: missing sanitisation of input for X11 forwarding (#1317819)

 

Shell skriptdən istifadə edərək quraşdırılmış təhlükəsizlik paketlərinin hesablanması.

# vi /opt/scripts/security-check.sh

#!/bin/bash
echo "+-------------------------+"
echo "|Security Advisories Count|"
echo "+-------------------------+"
for i in Important Moderate Low
do
sec=$(yum updateinfo list security installed | grep $i | wc -l)
echo "$i: $sec"
done | column -t
echo "+-------------------------+"

 

security-check.sh faylına icra edilə bilmə səlahiyyəti veririk.

$ chmod +x security-check.sh

İndi isə skripti işə salaq.

 
# sh /opt/scripts/security-check.sh

+-------------------------+
|Security Advisories Count|
+-------------------------+
Important: 480
Moderate:  410
Low:    111
+-------------------------+

 

09.12.2019 19:47
alliswell

blog comments powered by Disqus