Cards

Linuxda üzərində dəyişiklik aparılmış fayl və direktoriyalara baxış keçirmək

Bu məqalədə sizə, səlahiyyət verilmiş, dəyişikliklər edilmiş, yaradılmış fayllara baxış keçirmək haqqında danışacağıq.

Linuxda, hər bir fayl dəyişdirilməyə və ya düzəliş edilməyinə görə 3 “vaxt ştampı” ehtiva edir. Linuxdaki bu 3 vaxt ştamplı fayllar:

 • Atime: access time və ya Last access time, yəni axırıncı dəfə hansısa əmr və ya tətbiq tərəfindən çıxış əldə edilmiş fayl.
 • Mtime: modify time və ya last modification time, yəni, axırıncı dəfə faylın məzmununda düzəliş edilmə vaxtı.
 • Ctime: change time və ya last change time, yəni, axırıncı dəfə faylın atributunun dəyişdirilmə tarixi.

 

Faylın bütün vaxt ştamplarına necə baxa bilərik?

Bunun üçün stat əmrindən istifadə edəcəyik və bizə faylın bütün vaxt ştamplarını göstərəcəkdir:

stat [Fayl_adı]
# stat /home/user/shell-script/remote-backup.sh

 File: /home/user/shell-script/remote-backup.sh
 Size: 436       Blocks: 8     IO Block: 4096  regular file
Device: 10301h/66305d  Inode: 2490772   Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 1000/ user)  Gid: ( 1000/ user)
Access: 2019-09-08 01:00:20.963127924 +0530
Modify: 2019-09-08 01:04:56.274279514 +0530
Change: 2019-09-08 01:04:56.274279514 +0530
 Birth: 2019-09-08 01:00:20.963127924 +0530

 

Bəs, ədədi arqumentləri necə istifadə edə bilərik?

-mtime n” arqumentindən istifadə edərək son 24 saatdaki dəyişikliklərə baxa bilərik.

+n: n-dən daha yuxarı zaman üçün

-n: n-dən daha aşağı zaman üçün

n: sadəcə n üçün

Daha yaxşı başa düşmək üçün:

-mtime +10: Faylın 10 günə qədərki dəyişikliklərini görmək üçün bu formatdan istifadə edə bilərik.

-mtime -10: Faylın son 10 gündəki dəyişikliklərini görmək üçün bu formatdan istifadə edə bilərik.

-mtime 10: Fayln 10 gün öncəki dəyişikliklərini görmək üçün isə bu formatdan istifadə edə bilərsiniz.

 

1) Üzərinə əməliyyat aparılmış faylların və direktoriyaların tərs şəkildə siyahılanması.

Ls əmrindən istifadə edərək siyahılama aparaq.

# ls -ltrh /home/user/shell-script

total 312K
-rw-r--r-- 1 user user 616 Jun 2 13:25 cpu-alert2.sh
-rw-r--r-- 1 user user 830 Jun 14 11:54 process.sh
-rw-r--r-- 1 user user 776 Jun 14 12:00 memory-monitor.sh
-rw-r--r-- 1 user user 157 Jul 29 18:29 service1.sh
-rw-r--r-- 1 user user 361 Jul 29 19:45 service3a.sh
-rw-r--r-- 1 user user 296 Aug 4 01:27 servicem.sh
drw-r--r-- 3 user user 4.0K Aug 19 12:33 backup
-rwxr-xr-x 1 user user  73 Aug 23 12:51 guna_server.sh
-rw-r--r-- 1 user user 436 Sep 8 01:04 remote-backup.sh
-rw-r--r-- 1 user user 367 Sep 8 01:19 remote-backup-2.sh
-rw-r--r-- 1 user user 418 Sep 8 03:54 remote-backup-1.sh
-rw-r--r-- 1 user user 459 Sep 8 04:21 list-remote-backup.sh
drwxr-xr-x 2 user user 4.0K Sep 20 12:53 test
drwxr-xr-x 2 user user 4.0K Sep 20 12:54 test1
drwxr-xr-x 2 user user 4.0K Sep 20 12:54 test3

 

2) Fayllarında dəyişikliklər edilmiş direktoriyaların tərs şəkildə siyahılanması.

# ls -ltrh /home/user/shell-script | grep ^d

drw-r--r-- 3 user user 4.0K Aug 19 12:33 backup
drwxr-xr-x 2 user user 4.0K Sep 20 12:53 test
drwxr-xr-x 2 user user 4.0K Sep 20 12:54 test1
drwxr-xr-x 2 user user 4.0K Sep 20 12:54 test3

 

3) 120 gün əvvələ qədər dəyişiklik edilmiş faylların siyahılanması.

# find /home/user/shell-script -type f -mtime +120 -ls

 2491042   4 -rw-r--r--  1 user user    410 Apr 27 23:58 /home/user/shell-script/disk-space-alert.sh
 1705245   4 -rwxr-xr-x  1 user user    41 Jan 15 2019 /home/user/shell-script/ovh.sh
 1704244   4 -rw-r--r--  1 user user    99 Jan 19 2019 /home/user/shell-script/file-copy.sh
 1744131   4 -rwxr-xr-x  1 user user   1361 Feb 9 2019 /home/user/shell-script/cpu-mem-check.sh
 1719630   4 -rwxr-xr-x  1 user user    82 Mar 1 2019 /home/user/shell-script/pass-gen.sh
 1719891   4 -rwxr-xr-x  1 user user    274 Mar 16 2019 /home/user/shell-script/pass-multi-user.sh
 2490973   4 -rwxr-xr-x  1 user user    237 Apr 6 10:40 /home/user/shell-script/mysql_backup_1.sh
 2490935   0 -rw-r--r--  1 user user     0 Apr 29 10:25 /home/user/shell-script/test.txt
 1736513   4 -rw-r--r--  1 user user    227 Mar 17 2019 /home/user/shell-script/server-list.txt
 2490942   8 -rw-r--r--  1 user user   4780 Apr 11 14:57 /home/user/shell-script/2g.out
 1738172   4 -rwxr-xr-x  1 user user    214 Mar 10 2019 /home/user/shell-script/user-add.sh
 1719571   4 -rwxr-xr-x  1 user user    151 Mar 16 2019 /home/user/shell-script/pass-up.sh
 2491095  140 -rwxr-xr-x  1 user user  139406 May 12 20:26 /home/user/shell-script/xsos
 1720392   4 -rwxr-xr-x  1 user user    76 Mar 17 2019 /home/user/shell-script/port_scan.sh
 1730638   4 -rwxr-xr-x  1 user user    98 Jan 11 2019 /home/user/shell-script/passwd-up1.sh
 2490982   4 -rwxr-xr-x  1 user user    241 Apr 6 10:49 /home/user/shell-script/mysql_backup_2.sh
 2490955   4 -rwxr-xr-x  1 user user    761 Apr 6 21:36 /home/user/shell-script/mysql_backup.sh
 1717834   4 -rwxr-xr-x  1 user user    159 Jan 11 2019 /home/user/shell-script/passwd-up.sh
 2491025   4 -rw-r--r--  1 user user    78 Apr 26 11:39 /home/user/shell-script/bulk-package-install.sh

 

4) 15 gün içərisində dəyişiklik edilmiş faylların siyahılanması.

# find /home/user/shell-script -type f -mtime -15 -ls

 2490782   4 -rw-r--r--  1 user user    418 Sep 8 03:54 /home/user/shell-script/remote-backup-1.sh
 2494508   4 -rw-r--r--  1 user user    436 Sep 20 12:54 /home/user/shell-script/test3/remote-backup.sh
 2490783   4 -rw-r--r--  1 user user    538 Sep 20 12:53 /home/user/shell-script/test/cpu-alert.sh
 2490772   4 -rw-r--r--  1 user user    436 Sep 8 01:04 /home/user/shell-script/remote-backup.sh
 2494505   4 -rw-r--r--  1 user user    776 Sep 20 12:54 /home/user/shell-script/test1/memory-monitor.sh
 2490786   4 -rw-r--r--  1 user user    367 Sep 8 01:19 /home/user/shell-script/remote-backup-2.sh
 2490789   4 -rw-r--r--  1 user user    459 Sep 8 04:21 /home/user/shell-script/list-remote-backup.sh

 

5) 10 gün əvvəl dəyişiklik edilmiş faylların siyahılanması.

# find /home/user/shell-script -type f -mtime 10 -ls

 2490782   4 -rw-r--r--  1 user user    418 Sep 8 03:54 /home/user/shell-script/remote-backup-1.sh
 2490772   4 -rw-r--r--  1 user user    436 Sep 8 01:04 /home/user/shell-script/remote-backup.sh
 2490786   4 -rw-r--r--  1 user user    367 Sep 8 01:19 /home/user/shell-script/remote-backup-2.sh
 2490789   4 -rw-r--r--  1 user user    459 Sep 8 04:21 /home/user/shell-script/list-remote-backup.sh

 

6) son 30 dəqiqə içərisində dəyişikliklər edilmiş faylların siyahılanması.

# find /home/user/ -type d -mmin -30 -ls

 6553934   4 drwx------  2 user user   4096 Sep 20 14:08 /home/user/.cache/google-chrome/Default/Cache/index-dir
 1974320   4 drwxr-xr-x  3 user user   4096 Sep 20 14:06 /home/user/.config/Notepadqq/backupCache
 1974321   4 drwxr-xr-x  2 user user   4096 Sep 20 14:06 /home/user/.config/Notepadqq/backupCache/window_94904345125616
 6553884   4 drwx------ 19 user user   4096 Sep 20 14:03 /home/user/.config/google-chrome
 6553899   4 drwx------ 26 user user   4096 Sep 20 14:07 /home/user/.config/google-chrome/Default
 6553923   4 drwx------  2 user user   4096 Sep 20 13:50 /home/user/.config/google-chrome/Default/Sync\ Data/LevelDB
 6823938   4 drwx------  2 user user   4096 Sep 20 14:03 /home/user/.config/google-chrome/Default/databases/https_translate.google.co.in_0
 6553915   4 drwx------  2 user user   4096 Sep 20 13:54 /home/user/.config/google-chrome/Safe\ Browsing
 1704068   4 drwxr-xr-x  2 user user   4096 Sep 20 14:05 /home/user/.local/share/tracker/data
 1704089   4 drwx------  2 user user   4096 Sep 20 14:04 /home/user/.local/share/gvfs-metadata
 1703995   4 drwx------  3 user user   4096 Sep 20 14:05 /home/user/.local/share/gnome-shell

 

7) son 5 gündə dəyişiklik edilmiş direktoriyaların siyahılanması.

# find /home/user/shell-script -type d -mtime -5 -ls

 2494645   4 drwxr-xr-x  6 user user   4096 Sep 20 12:55 /home/user/shell-script
 2498566   4 drwxr-xr-x  2 user user   4096 Sep 20 12:54 /home/user/shell-script/test3
 2498564   4 drwxr-xr-x  2 user user   4096 Sep 20 12:53 /home/user/shell-script/test
 2498565   4 drwxr-xr-x  2 user user   4096 Sep 20 12:54 /home/user/shell-script/test1

 

8) Son 15 gündə dəyişiklik edilmiş fayl və direktoriyaların tapılması.

# find /home/user/shell-script -mtime -15 -ls

 2494645   4 drwxr-xr-x  6 user user   4096 Sep 20 12:55 /home/user/shell-script
 2490782   4 -rw-r--r--  1 user user    418 Sep 8 03:54 /home/user/shell-script/remote-backup-1.sh
 2498566   4 drwxr-xr-x  2 user user   4096 Sep 20 12:54 /home/user/shell-script/test3
 2494508   4 -rw-r--r--  1 user user    436 Sep 20 12:54 /home/user/shell-script/test3/remote-backup.sh
 2498564   4 drwxr-xr-x  2 user user   4096 Sep 20 12:53 /home/user/shell-script/test
 2490783   4 -rw-r--r--  1 user user    538 Sep 20 12:53 /home/user/shell-script/test/cpu-alert.sh
 2490772   4 -rw-r--r--  1 user user    436 Sep 8 01:04 /home/user/shell-script/remote-backup.sh
 2498565   4 drwxr-xr-x  2 user user   4096 Sep 20 12:54 /home/user/shell-script/test1
 2494505   4 -rw-r--r--  1 user user    776 Sep 20 12:54 /home/user/shell-script/test1/memory-monitor.sh
 2490786   4 -rw-r--r--  1 user user    367 Sep 8 01:19 /home/user/shell-script/remote-backup-2.sh
 2490789   4 -rw-r--r--  1 user user    459 Sep 8 04:21 /home/user/shell-script/list-remote-backup.sh

 

9) Verilmiş tarixdən son tarixə qədər dəyişikliklər edilmiş faylların və direktoriyaların tapılması.

# find /home/user/shell-script -newermt "2019-09-08" -ls

 2494645   4 drwxr-xr-x  6 user user   4096 Sep 20 12:55 /home/user/shell-script
 2490782   4 -rw-r--r--  1 user user    418 Sep 8 03:54 /home/user/shell-script/remote-backup-1.sh
 2498566   4 drwxr-xr-x  2 user user   4096 Sep 20 12:54 /home/user/shell-script/test3
 2494508   4 -rw-r--r--  1 user user    436 Sep 20 12:54 /home/user/shell-script/test3/remote-backup.sh
 2498564   4 drwxr-xr-x  2 user user   4096 Sep 20 12:53 /home/user/shell-script/test
 2490783   4 -rw-r--r--  1 user user    538 Sep 20 12:53 /home/user/shell-script/test/cpu-alert.sh
 2490772   4 -rw-r--r--  1 user user    436 Sep 8 01:04 /home/user/shell-script/remote-backup.sh
 2498565   4 drwxr-xr-x  2 user user   4096 Sep 20 12:54 /home/user/shell-script/test1
 2494505   4 -rw-r--r--  1 user user    776 Sep 20 12:54 /home/user/shell-script/test1/memory-monitor.sh
 2490786   4 -rw-r--r--  1 user user    367 Sep 8 01:19 /home/user/shell-script/remote-backup-2.sh
 2490789   4 -rw-r--r--  1 user user    459 Sep 8 04:21 /home/user/shell-script/list-remote-backup.sh

 

10) Son 24 saatda dəyişiklik edilmiş bütün fayl və direktoriyaların tapılması.

# find /home/user -newermt "1 day ago" -ls

or
# find /home/user -newermt "-24 hours" -ls
or
# find /home/user -newermt "yesterday" -ls

 1704781   36 -rw-------  1 user user   35943 Sep 20 12:13 /home/user/.local/share/keyrings/login.keyring
 1705911   8 -rw-r--r--  1 user user   4548 Sep 20 12:15 /home/user/Remove-Symbolic-Links-in-Linux.txt
 1703977   56 drwxr-xr-x 14 user user   53248 Sep 20 08:04 /home/user/Downloads
 1707507   36 -rw-r--r--  1 user user   36092 Sep 20 08:04 /home/user/Downloads/picture-networking-9.png
 2490860   20 drwxr-xr-x  4 user user   20480 Sep 20 08:18 /home/user/Desktop/Daily_Activity/2g-images/Designed_Image
 2490796   72 -rw-r--r--  1 user user   71000 Sep 20 08:18 /home/user/Desktop/Daily_Activity/2g-images/Designed_Image/how-to-remove-delete-symbolic-links-in-linux-1.png
 1966609  188 -rw-r--r--  1 user user  192110 Sep 20 12:39 /home/user/Desktop/Daily_Activity/magi.txt
 1709893   36 -rw-r--r--  1 user user   34631 Sep 20 07:36 /home/user/old-Mysqladmin-command.txt
 1710619   40 drwxr-xr-x  2 user user   36864 Sep 20 12:35 /home/user/Pictures/BingWallpaper
 1710658  340 -rw-r--r--  1 user user  348014 Sep 20 12:35 /home/user/Pictures/BingWallpaper/20190920-th?id=OHR.ThePando_EN-US1263045290_1920x1080.jpg
 

11) Son 30 gündəki çıxış edilmiş “sh” formatlı faylların tapılması.

# find /home/user/shell-script -type f -iname "*.sh" -atime -30 -ls

 2490782   4 -rw-r--r--  1 user user    418 Sep 8 03:54 /home/user/shell-script/remote-backup-1.sh
 2494508   4 -rw-r--r--  1 user user    436 Sep 20 12:54 /home/user/shell-script/test3/remote-backup.sh
 2490783   4 -rw-r--r--  1 user user    538 Sep 20 12:53 /home/user/shell-script/test/cpu-alert.sh
 2490772   4 -rw-r--r--  1 user user    436 Sep 8 01:04 /home/user/shell-script/remote-backup.sh
 2494505   4 -rw-r--r--  1 user user    776 Sep 20 12:54 /home/user/shell-script/test1/memory-monitor.sh
 2490786   4 -rw-r--r--  1 user user    367 Sep 8 01:19 /home/user/shell-script/remote-backup-2.sh
 2490789   4 -rw-r--r--  1 user user    459 Sep 8 04:21 /home/user/shell-script/list-remote-backup.sh

 

12) Müəyyən bir period ərzində dəyişiklik edilmiş faylların tapılması. Burada isə son 20 dəqiqədə dəyişiklik edilmiş faylları siyahılayırıq.

# find /home/user -cmin -20 -ls

 6595804 11440 -rw-r--r--  1 user user 11713819 Sep 20 13:24 /home/user/.config/google-chrome/Safe\ Browsing/UrlSoceng.store
 6586612   12 -rw-r--r--  1 user user   11171 Sep 20 13:24 /home/user/.config/google-chrome/Safe\ Browsing/UrlSuspiciousSite.store
 6595504  216 -rw-r--r--  1 user user  219195 Sep 20 13:24 /home/user/.config/google-chrome/Safe\ Browsing/UrlUws.store
 6553893   28 -rw-------  1 user user  270336 Sep 20 13:32 /home/user/.config/google-chrome/ShaderCache/GPUCache/data_1
 6595827   88 -rw-------  1 user user   87328 Sep 20 13:20 /home/user/.config/google-chrome/Local\ State
 2490785  104 -rw-r--r--  1 user user  105595 Sep 20 13:30 /home/user/.local/share/fish/fish_history
 1703995   4 drwx------  3 user user   4096 Sep 20 13:33 /home/user/.local/share/gnome-shell
 1704389   4 -rw-r--r--  1 user user   1258 Sep 20 13:33 /home/user/.local/share/gnome-shell/application_state
 1707425   16 -rw-------  1 user user   14108 Sep 18 12:52 /home/user/.bash_history

 

13) Bugün yaradılmış faylların siyahılanması. Bu əmr, sizə bugün yaradılmış faylları tapacaqdır.

# find /home/user/shell-script -type f -ctime -1 -ls

2494508   4 -rw-r--r--  1 user user    436 Sep 20 12:54 /home/user/shell-script/test3/remote-backup.sh
2490783   4 -rw-r--r--  1 user user    538 Sep 20 12:53 /home/user/shell-script/test/cpu-alert.sh
2494505   4 -rw-r--r--  1 user user    776 Sep 20 12:54 /home/user/shell-script/test1/memory-monitor.sh

 

12.12.2019 21:36
alliswell

blog comments powered by Disqus