Pre-Alfa

Zərərli program analizi alətləri

14.10.2019

Zərərli program analizində istifadə edilən alətləri aşağıdaki kimi kateqoriyalamaq mümkündür: 1. Website analizi. Thug, mitmproxy, … Ətraflı..

alliswell
Pre-Alfa

Siqnal kəşfiyyatı - dinləmə və analiz

07.11.2019

Naqilsiz əlaqənin həyatımızın hər sahəsini əhatə etdiyi bu günümüzdə, bir çox cihaz tərəfindən yayılan siqnallar … Ətraflı..

alliswell
Pre-Alfa

MALWARE (zərərli program) ANALİZİ VƏ ÜMUMİ ANLAYIŞLAR

14.10.2019

  Malware analizinin məqsədləri və növləri. Zərərli program analizi, şəbəkə yönlü sızmaların tapılması, şəbəkəyə ya … Ətraflı..

alliswell
Pre-Alfa

Malware növləri

14.10.2019

Malware növlərinə aşağıdakiları nümunə göstərə bilərik: Backdoor: Sistemə hücum edən şəxsin sistemə istədiyi vaxt girişini … Ətraflı..

alliswell
Pre-Alfa

İstifadəçi müqavilələri

20.09.2019

“Möhür kimdəysə Süleyman O’dur” İstifadəçi müqavilələri Giriş. Biz, fərdi istifadəçilər, internetdə bizə təqdim edilən axtarış … Ətraflı..

alliswell
Pre-Alfa

Kevin Mitnickdən HTS, CGNAT, METADATA-ya qədər.

14.09.2019

Kevin Mitnick və onun FBI zarafatı.           Bir vaxtların məşhur hackeri, FBI-ın axtarılanlar siyahısında başı … Ətraflı..

alliswell
Pre-Alfa

KRACK

05.08.2019

KRACK (Key Reinstallation Attack – Açarı təkrar əmələgətirmə hücumu) KRACK nədir? KRACK hücumu etibarlı olduğu … Ətraflı..

alliswell
Pre-Alfa

Təhlükəsizlik anlayışı

14.09.2019

          Təhlükəsizlik – tək bir kəlmə kimi görünür, hətta bizdə hələ də belə göstərməyə çalışırlar. … Ətraflı..

alliswell
Pre-Alfa

Kiber Təhlükəsizlik Əməliyyatları Mərkəzi Modelləri

07.02.2020

          1.1.3 KTƏM Modelləri           Ədəbiyyatda bir çox KTƏM modelindən bəhs edilir. Bu modellər aşağı-yuxarı … Ətraflı..

alliswell
Pre-Alfa

Mesajlaşma tətbiqlərinin təhlükəsizlik ehtiyatı

15.11.2019

Hansı mesajlaşma tətbiqi, hansı cəhətdən etibarlıdır?       Qarşılaşdırma Allo iMessage Messenger Riot Signal … Ətraflı..

alliswell
Pre-Alfa

Kriptologiyanın qızıl dövrü

26.10.2019

Scytale Şüurlu və taktikalı olaraq istifadə edilən, bildiyimiz ilk kripto Scytale-dir. Antik Yunanıstanda Spartakların uzaq … Ətraflı..

alliswell
Pre-Alfa

Naqilsiz Şəbəkələrdəki Təhlükələr

14.12.2019

Naqilsiz şəbəkələr haqqında. Naqilsiz şəbəkələr, təqdim etdiyi üstünlüklər baxımından qısa müddətdə yayılmağı bacarmışdır. Naqilsiz bir … Ətraflı..

alliswell